Zaznacz stronę

o nas – oferta

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi Ocena gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich Diagnoza i terapia Zespołu Aspergera Planowanie kariery szkolnej – określenie możliwości i zainteresowań Terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami...