Zaznacz stronę

Czy nadchodzi dyskalkulia?

W ramach programu profilaktycznego realizowanego w poradni, kontynuujemy w roku szkolnym 2014/2015 kolejną edycję szkoleniową na temat: „Czy nadchodzi dyskalkulia?”

  • Jak to rozpoznać i nie pomylić z lenistwem?
  • Czy to rzeczywiście jakieś nowe zjawisko?
  • Ilu mam uczniów w klasie z tym problemem?
  • Nie chce się uczyć, czy nie może?
  • Jak pracować, jak pomagać?
  • Czy istnieje związek dyskalkulii z dysleksją?
  • Jak w przyszłości uczeń z dyskalkulią poradzi sobie z egzaminem maturalnym?

Spotkanie przeznaczone dla nauczycieli matematyki, chemii, fizyki ale też nauczycieli nauczania zintegrowanego jako, że specyficzne trudności w opanowaniu matematyki widać już od wczesnych lat szkolnych.

Koszt szkolenia : 150 zł od osoby.
Prowadząca : mgr Ewa Ligięza psycholog-terapeuta.

Prowadząca podzieli się wiedzą popartą wieloletnią praktyką. Od kilku lat bowiem diagnozujemy w naszej Poradni dyskalkulię rozwojową przy pomocy wystandaryzowanej baterii testów, wypracowaliśmy również autorski model terapii.

Data szkolenia: do uzgodnienia, w momencie zgłoszenia się co najmniej 15 osób.
Tel : 81 525-01-17 (codziennie w godz. 9-17)
Wydajemy zaświadczenia o udziale.