Zaznacz stronę
  • Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
  • Ocena gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich
  • Diagnoza i terapia Zespołu Aspergera
  • Planowanie kariery szkolnej – określenie możliwości i zainteresowań
  • Terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się