Zaznacz stronę

Trening Zastepowania Agresji (TZA)

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (TZA) ART – Agression Replacement Training

Program ART to rewelacyjna i nowatorska metoda pozwalająca dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów, bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać produktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. ART znajduje szerokie zastosowanie w kreowaniu przywództwa i współdziałania, wychowaniu, profilaktyce, a także terapii poznawczo-behawioralnej zachowań nacechowanych złością, przemocą, nieposłuszeństwem.

Prowadzone są zajęcia wyłącznie indywidualne. Program obejmuje 12 sesji, w systemie spotkań cotygodniowych.
Każda sesja składa się z:

  • Treningu umiejętności zachowań prospołecznych
  • Treningu kontroli złości
  • Treningu wnioskowania moralnego

Jako pierwsi w regionie, w 2013 roku wprowadziliśmy na terenie naszej poradni tą formę pomocy terapeutycznej.

Zajęcia prowadzi:

  • mgr Agnieszka Świerczyńska – Bieńko – psycholog, psychoterapeuta
  • mgr Anna Ligięza – psycholog, psychoterapeuta

Warunkiem rozpoczęcia cyklu terapeutycznego jest wstępna, diagnoza różnicowa. Obejmuje baterię wystandaryzowanych testów do określenia typu zaburzeń zachowania.
Zgłoszenia prowadzone są cały rok, pod numerem telefonu 81 525-01-17 czynnym codziennie w godzinach 10-18.

Trening realizowany na wszystkich poziomach wychowania i profilaktyki! Najbardziej skuteczny od 10 roku życia. Sprawdzona skuteczność – 85-87%!