Zaznacz stronę

Trening Zastepowania Agresji (TZA)

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (TZA) ART – Agression Replacement Training

Program ART to rewelacyjna i nowatorska metoda pozwalająca dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów, bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać produktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. ART znajduje szerokie zastosowanie w kreowaniu przywództwa i współdziałania, wychowaniu, profilaktyce, a także terapii poznawczo-behawioralnej zachowań nacechowanych złością, przemocą, nieposłuszeństwem.

Prowadzone są zajęcia wyłącznie indywidualne. Program obejmuje 12 sesji, w systemie spotkań cotygodniowych.
Każda sesja składa się z:

  • Treningu umiejętności zachowań prospołecznych
  • Treningu kontroli złości
  • Treningu wnioskowania moralnego

Zajęcia prowadzi: mgr Anna Ligięza – psycholog – Trener Treningu Zastępowania Agresji (TZA) uprawnienia trenerskie (ART) nr 203.

Warunkiem rozpoczęcia cyklu terapeutycznego jest wstępna, diagnoza różnicowa. Obejmuje baterię wystandaryzowanych testów do określenia typu zaburzeń zachowania.
Zgłoszenia prowadzone są cały rok, pod numerem telefonu 81 525-01-17 czynnym codziennie w godzinach 10-18.

Trening realizowany na wszystkich poziomach wychowania i profilaktyki! Najbardziej skuteczny od 10 roku życia. Sprawdzona skuteczność – 85-87%!