Zaznacz stronę

Oferta

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Aktualnie największy ciężar położony jest na pracę psychologiczną, gdzie pierwszoplanowe miejsce zajmuje (zgodnie z potrzebami):

 

 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi: nerwice, lęki, lęki separacyjne, fobie szkolne, depresja, obniżony nastrój, tiki, nieśmiałość, wycofanie, mutyzm. Zapraszam na stronę internetową – mgr Anna Ligięza psycholog – psychoterapeuta. Znajdą tam Państwo pełną ofertę pomocy.
 • Diagnoza systemu rodzinnego i terapia rodzinna, zwłaszcza w sytuacji gdy rodzice odczuwają bezradność w opanowaniu negatywnych emocji dziecka.
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna w przypadku wszelkich trudności szkolnych (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia), brak motywacji do nauki, słaba koncentracja, nieumiejętność uczenia się, słabe wyniki szkolne. Opinie, które wydajemy są honorowane przez wszystkie typy placówek oświatowych oraz podczas egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 • Terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oparta o autorskie, sprawdzone metody pracy.Czytaj dalej ›
 • Rozpoznawanie i terapia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD, ADD).
 • Planowanie kariery szkolnej – określenie możliwości i zainteresowań (wybór szkoły, profilu klasy, kierunku studiów). Czytaj dalej ›
 • Wieloaspektowa diagnoza i terapia dyskalkulii – trudności w matematyce.
 • Prowadzimy Trening Zastępowania Agresji (TZA), jako metodę terapeutyczną, służąca korekcie trudnych zachowań, związanych ze złością, czy buntem dzieci, młodzieży i dorosłych. Czytaj dalej ›

 

Ponadto w stałej ofercie pomocy znajduje się:

 • Ocena rozwoju poznawczego dzieci od 5 – go roku życia.
 • Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-7 letnich. Czytaj dalej ›
 • Terapia Poznawczo Behawioralna dzieci i młodzieży.

Wszystkie działania oparte o wiedzę, wieloletnie doświadczenie i autorskie programy, powodują wysoką skuteczność pomocy. Przekonajcie się Państwo sami, czy tak jest!
Zapraszamy